De Hartenboom Peizegem-Merchtem

AANBOD INDIVIDUELE PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING


 • Emotionele moeilijkheden, hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit
 • Stress, burn-out, twijfels en onzekerheid
 • Levensvragen, waarden en betekenis van je bestaan
 • Angsten en negatief zelfbeeld
 • Trauma
 • Stemmingsstoornissen, depressie en neerslachtigheid
 • Eetstoornissen
 • Gedragsproblemen, boosheid en woedeaanvallen
 • Slaapproblemen, piekeren, moeilijk in- en doorslapen en prikkelbaarheid
 • Verlies, rouw, dood en chronische ziekte
 • Scheiding, samengesteld gezin, pleeggezinnen en co-ouderschap
 • Pesten en andere schoolse moeilijkheden
 • Opzettelijke zelfverwonding
 • Dwangen en obsessief-compulsieve stoornissen
 • ADHD, ASS en hoogbegaafdheid; inclusief psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren
 • Relatie- en koppeltherapie

Klik hier voor aanbod Kindercoach

MAAK EEN AFSPRAAK

Tarieven vanaf 1/1/24

Een gesprek/sessie in de Hartenboom praktijk duurt 45 minuten.


Binnen het team van de Hartenboom zijn er aantal geconventioneerde klinische psychologen die via het RIZIV een gelimiteerd aantal geconventieerde uren consults kunnen aanbieden. Bij geconventieerde consultaties betaal je enkel het remgeld en is er geen bijkomende terugbetaling mogelijk.


Bij niet-geconventioneeerde psychologen en uren betaal je het tarief zoals per tabel, en kan je via het ziekenfonds een gedeeltelijke terugbetaling achteraf opvragen.


Tarieven

 voor niet-geconventioneerde consults

Volwassenen

Kinderen & Jongeren

Intakegesprek € 75.00


Intakegesprek met de ouders en het kind of de jongere  € 75.00


Individueel gesprek door medewerker met

minder dan 10 jaar ervaring € 65.00


Individueel gesprek met het kind of de jongere € 65.00 (medewerker minder dan 10 jaar ervaring) of €70.00 (medewerker met 10 jaar ervaring of meer, of bijkomende therapie opleiding)


Individueel gesprek door medewerker met minstens

10 jaar ervaring of therapieopleiding € 70.00


Opvoedingsadvies € 75.00


Relatie- en koppeltherapie € 75.00


Schooloverleg of overleg met andere betrokken zorgverleners € 75.00 (zie lager voor evt. bijkomende kosten)

Evaluatiegesprek met netwerk € 75.00

Kort verslag (ziekenfonds, huisarts, doorverwijzer etc.) € 35.00


Kort verslag (ziekenfonds, huisarts, doorverwijzer etc.) € 35.00


Uitgebreid verslag (2 à 3 pagina's) € 75.00


Uitgebreid verslag (2 à 3 pagina's) € 75.00


Terugbetaling

voor niet-geconventioneerde consults


De meeste ziekenfondsen of mutualiteiten bieden een gedeeltelijke terugbetaling aan voor Psychotherapeutische begeleiding en ondersteuning als onderdeel van hun voordelenpakket.  Raadpleeg de website van uw ziekenfonds, en breng een afgedrukt formulier mee naar de consultatie.


Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid (OPGanG) maakte recent een mooi overzicht van de terugbetaling die elke mutualiteit aan zijn leden biedt voor psychologische begeleiding en psychotherapie. Klik op de foto's om de detailinformatie terug te vinden. De Hartenboom is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. 


Tarieven

 voor geconventioneerde consults

Volwassenen

Kinderen & Jongeren

Een eerste sessie is altijd gratis.


Vanaf dan betaal je per individuele sessie € 11 of € 4 (als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming). Dit is het remgeld dat je aan de Hartenboom betaaldEen eerste sessie is altijd gratis.


Vanaf dan betaal je per individuele sessie € 11 of € 4 (als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming).Dit is het remgeld dat je aan de Hartenboom betaald.maximum 8 sessies (volwassenen en ouderen)

maximum 10 sessies (kinderen en jongeren)

Terugbetaling

voor geconventioneerde consults


Gezien deze consults al door het RIZIV worden gefinancieerd is er geen terugbetaling door ziekenfondsen of mutualiteiten voorzien op het betaalde remgeld.


Een aantal medewerkers van de Hartenboom werkt geconventioneerd voor volwassenen en/of kinderen/jongeren, zie bij het Team bij wie deze regeling van toepassing is.

Huisregels


 • Gesprekken enkel op afspraak
 • Gelieve de start- en eindtijden te respecteren om een vlot verloop van de consultaties toe te laten.
 • Per kwartier extra wordt € 20 in rekening gebracht
 • Bij het te laat verschijnen op de afspraak, wordt de duur van de sessie aangepast aan de nog beschikbare tijd, zodat de consultatie van de volgende patiënt op tijd van start kan gaan. Het bedrag van de sessie blijft onveranderd.
 • Afspraken die tot 24 uur op voorhand geannuleerd worden, worden niet aangerekend
 • Indien u minder dan 24 uur op voorhand annuleert, wordt er het integrale bedrag in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd, ongeacht de reden. Enkel in geval van ziekte kan kosteloos geannuleerd worden mits voorleggen van een doktersverklaring.
 • Vergeten afspraken worden aan het geldende tarief aangerekend;
 • Huisbezoeken in de omgeving (10 km) zijn mogelijk aan het tarief van een intakegesprek (extra km vergoeding van € 1/km buiten de omgeving)
 • Betalingen gebeuren contant of via contactloos betalen (smartphone) - Payconiq of Bancontact (installeer de App via deze link)


Aanmelding


Cliënten kunnen zich aanmelden zowel met als zonder een doorverwijzing van een (huis)arts, psychiater, CLB of school. 


Het eerste gesprek is een intakegesprek waarin de aanleiding tot contactname, verwachtingen en doelstellingen verkend worden. Aan het einde van dit gesprek wordt een vervolgtraject uitgetekend of doorverwezen naar andere hulpverleners. 


Verloop begeleiding


In functie van het uitgetekende vervolgtraject wordt de frequentie van de begeleiding bepaald; doorgaans is dit 1 maal per twee weken. In overleg met de cliënt en zijn praktische en financiële mogelijkheden, kan hiervan afgeweken worden.


Situaties worden niet besproken per telefoon. Er worden geen inhoudelijke zaken gecommuniceerd of besproken via mail.

Wanneer er toch dringend iets besproken dient te worden, is een afspraak maken de boodschap. We zullen een zo snel mogelijk slot proberen in te plannen. Bij eventuele noodsituaties moeten de reguliere diensten ingeschakeld worden, zoals de huisarts of spoeddienst van een ziekenhuis. 


Deontologie


De psycholoog is gebonden aan beroepsgeheim, alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Cliënten wordt gevraagd om de vertrouwelijke aard van de gegevens waarvan zij tijdens een sessie kennis kunnen krijgen, te respecteren. De psycholoog neemt niemand tegen zijn wil in onderzoek, begeleiding of behandeling. Hij erkent het recht van de cliënt om in alle onafhankelijkheid al of niet voor hem te kiezen, en op om het even welk ogenblik zijn deelname te onderbreken. In geval van ziekte, belangenconflicten of moreel onvermogen die een gebrek aan objectiviteit of een beperking van zijn beroepscompetenties met zich brengen verzoekt de psycholoog zijn cliënt of proefpersoon zich tot een vakgenoot te wenden.


In situaties van echtscheidingen respecteert de psycholoog de wet betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. Volgens deze wet oefenen beide ouders (of ze nu samenleven of niet) gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over hun kind, tenzij de rechter de uitoefening van dit gezag uitsluitend heeft toevertrouwd aan één ouder. In deze context verklaart de ouder ­die vraagt om een minderjarig kind in begeleiding te nemen­ dat hij de geïnformeerde, impliciete toestemming heeft van de andere ouder met wie het ouderlijk gezag gedeeld wordt. Ontvangstbewijzen en attesten worden enkel op naam van de behandelde cliënt geschreven.


Digitaal dossier


De psycholoog stelt een persoonlijk (digitaal) dossier op dat valt onder het beroepsgeheim.

In het kader van de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR van mei 2018 valt deze ook onder het privacy beleid van de Hartenboom.