De Hartenboom Peizegem-Merchtem

KINDERCOACH


Laura studeerde in 2017 af als leraar lager onderwijs aan UCLL, campus Heverlee. Na haar opleiding tot leraar, behaalde ze de banaba zorgverbreding en remediërend leren.

 

Op school merkt Laura dat kinderen tegen heel wat obstakels kunnen aanlopen, dit prikkelt haar om ook buiten de schoolmuren spelenderwijs en op een creatieve manier met kinderen van 5 tot 12 jaar aan de slag te gaan. Vanuit deze interesse volgde ze de opleiding tot kindercoach.

 

Laura combineert haar activiteiten als kindercoach in privépraktijk De Hartenboom met haar functie als zorgcoördinator in het lager onderwijs.

 

Wat is kindercoaching?

 

Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van hulpverlening. Aan de hand van een kindercoachtraject biedt Laura tools aan om je kind te ondersteunen bij de obstakels waar hij of zij tegenaan loopt.

 

Het kindercoachtraject

 

Mogelijke obstakels zijn angsten, overprikkeling, emoties moeilijk uiten of niet onder controle krijgen, stress, slecht slapen, een laag zelfbeeld, gepest worden, piekeren...

Tijdens de eerste begeleidingsmomenten leert Laura je kind kennen en gaat ze samen met hem/haar op zoek naar zijn of haar talenten en interesses. Wanneer de zoektocht naar oplossingen voor de hulpvraag start, is Laura begeleider van een proces waarbij ze met haar methodieken je kind ondersteunt. Aan de hand van spel, prentenboeken, creatieve opdrachten, vertelmethodieken, ontprikkelmateriaal, ademhalingsoefeningen... worden de obstakels in stukjes aangepakt. Naast het coachen van kinderen, worden ook de opvoeders meegenomen in het kindercoachtraject door iedere sessie het laatste kwartiertje samen af te sluiten.

 

Stress voor een spreekbeurt, een toets, vriendschappen, een nieuwe hobby, piekeren, angst om iets verkeerd te doen... Vanaf mei 2024 biedt Laura een traject “Hartcoherentie voor kinderen” aan. Hartcoherentie is een wetenschappelijk onderbouwde methode om met ademhaling je brein tot rust te brengen. Tijdens dit traject van vier opeenvolgende begeleidingsmomenten, geeft Laura inzicht in de werking van stress op het lichaam, het herkennen van stresstriggers en wordt er gewerkt aan emoties.


De consults kunnen ingepland worden op woensdagnamiddag in de Hartenboom.


MAAK EEN AFSPRAAK

Tarieven

Een gesprek/sessie in de Hartenboom praktijk duurt 45 minuten.


Kinderen & Jongeren


Gesprek € 50


Geen terugbetalingEr is geen terugbetaling voorzien voor consultaties bij kindercoach.Huisregels


  • Gesprekken enkel op afspraak
  • Gelieve de start- en eindtijden te respecteren om een vlot verloop van de consultaties toe te laten.
  • Per kwartier extra wordt € 20 in rekening gebracht
  • Bij het te laat verschijnen op de afspraak, wordt de duur van de sessie aangepast aan de nog beschikbare tijd, zodat de consultatie van de volgende patiënt op tijd van start kan gaan. Het bedrag van de sessie blijft onveranderd.
  • Afspraken die tot 24 uur op voorhand geannuleerd worden, worden niet aangerekend
  • Indien u minder dan 24 uur op voorhand annuleert, wordt er het integrale bedrag in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd, ongeacht de reden. Enkel in geval van ziekte kan kosteloos geannuleerd worden mits voorleggen van een doktersverklaring.
  • Vergeten afspraken worden aan het geldende tarief aangerekend;
  • Huisbezoeken in de omgeving (10 km) zijn mogelijk aan het tarief van een intakegesprek (extra km vergoeding van € 1/km buiten de omgeving)
  • Betalingen gebeuren contant of via contactloos betalen (smartphone) - Payconiq of Bancontact (installeer de App via deze link)


Aanmelding


Cliënten kunnen zich aanmelden zowel met als zonder een doorverwijzing van een (huis)arts, psychiater, CLB of school. 


Deontologie


Alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Cliënten wordt gevraagd om de vertrouwelijke aard van de gegevens waarvan zij tijdens een sessie kennis kunnen krijgen, te respecteren. De psycholoog neemt niemand tegen zijn wil in onderzoek, begeleiding of behandeling. Hij erkent het recht van de cliënt om in alle onafhankelijkheid al of niet voor hem te kiezen, en op om het even welk ogenblik zijn deelname te onderbreken. In geval van ziekte, belangenconflicten of moreel onvermogen die een gebrek aan objectiviteit of een beperking van zijn beroepscompetenties met zich brengen verzoekt de psycholoog zijn cliënt of proefpersoon zich tot een vakgenoot te wenden.


In situaties van echtscheidingen respecteert de Hartenboom de wet betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. Volgens deze wet oefenen beide ouders (of ze nu samenleven of niet) gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over hun kind, tenzij de rechter de uitoefening van dit gezag uitsluitend heeft toevertrouwd aan één ouder. In deze context verklaart de ouder ­die vraagt om een minderjarig kind in begeleiding te nemen­ dat hij de geïnformeerde, impliciete toestemming heeft van de andere ouder met wie het ouderlijk gezag gedeeld wordt.


Digitaal dossier


De kindercoach stelt een persoonlijk (digitaal) dossier op dat valt onder het beroepsgeheim.

In het kader van de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR van mei 2018 valt deze ook onder het privacy beleid van de Hartenboom.