De Hartenboom Peizegem-Merchtem

AANBOD PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEKBij “De Hartenboom” kan u terecht voor psychodiagnostisch onderzoek naar ADHD, ASS en intelligentie voor kinderen en jongeren tot 17 jaar.


Elk diagnostisch traject vraagt een persoonlijke afstemming. Tijdens een intakegesprek worden de moeilijkheden in kaart gebracht en het traject afgestemd op de noden van het kind/de jongere. Hieronder staan de richtprijzen vermeld van de grote tests. Hou rekening dat hierbij de gesprek/sessie vergoedingen geteld moeten worden, bvb intakegesprek, oudergesprek, etc. Deze tarieven staan vermeld bij de Begeleiding.


Via betrouwbare en gevalideerde testen en vragenlijsten kan worden nagegaan of er een onderliggende problematiek aanwezig is. Elk diagnostisch onderzoek wordt vooraf gegaan door een consultatie waarin de vraag wordt geconcretiseerd. Hier wordt eveneens besproken welke testen en vragenlijsten worden afgenomen om uiteindelijk tot een zo juist en volledig mogelijk beeld te komen.


Tijdens dit gesprek wordt de planning, timing en kostprijs van het onderzoek uiteengezet, alsook de eventuele introductie naar de kinder -en jeugdpsychiater gemaakt. Bij complexe moeilijkheden is het noodzakelijk om een combinatie van verschillende testen en vragenlijsten af te nemen om in samenwerking met een externe kinder -en jeugdpsychiater tot een correcte diagnose te komen.


Na de afname van de testen en vragenlijsten neemt de psychologe de tijd om de verkregen gegevens te verwerken en te rapporteren in een verslag. De onderzoeksresultaten worden in een consultatie toegelicht door de psychologe. Indien de onderzoekresultaten een diagnosestelling vereisen, zal de externe kinder -en jeugdpsychiater ingeschakeld worden. Deze kan eventueel bijkomend advies in verband met medicatie en verdere hulpverlening geven.


MAAK EEN AFSPRAAK

Tarieven

Overzicht van de mogelijke onderzoeken:


Mogelijkheden

Tarieven

Intelligentie-onderzoek van 6 tot 17 jaar (op verzoek van logopedie, (zwak)(hoog)begaafdheid,...))  • Duurtijd afname: 90 minuten;
  • Duurtijd verwerking en rapportering: 90 minuten;
  • Kostprijs: 230.00 €


Onderzoek naar aandacht-concentratie- hyperactiviteit van 6 tot 16 jaar (snel afgeleid, beperkte concentratie, bewegelijkheid, adhd,...)  • Duurtijd afname: 180 minuten;
  • Duurtijd verwerking en rapportering: 180 minuten;
  • Kostprijs: 300.00 €


Onderzoek naar autisme spectrumstoornissen van 2 tot 17 jaar


  • Duurtijd: 180 minuten;
  • Duurtijd verwerking en rapportering: 180 minuten;
  • Kostprijs: 460.00 €